De 2 sedumdaken met grindrand 20 centimeter

Dakisolatie bij een groen dak

Last updated:

Als je een groen dak wilt, is het slim gelijk iets aan de dakisolatie te doen. Het groen dak zelf isoleert niet zo goed; de Rc waarde is nog geen 0,5.

Hiervoor zijn eigenlijk 2 opties:

  1. Een omgekeerd dak
  2. Een warm dak

Lees hier ook het stappenplan aanleg groen dak of hoe je de draagkracht van een dak berekent

Omgekeerd dak met groendak erop

Bij een omgekeerd dak behoud je de huidige ‘waterkerende laag’, meestal bitumen of epdm. Daarop leg je de isolatie en het groendak systeem. de isolatie wordt dus nat. Alleen XPS kan daartegen. Dit isolatiemateriaal schimmelt niet en heeft een redelijk goede Lambda waarde waardoor de Rc waarde van XPS bij een dikte van 100mm ongeveer 3,7 is.

Wel is het zo dat als je op een bestaand dak de isolatie bovenop legt de dakrand al voldoende hoog moet zijn om ruimte voor de grindrand over te laten. In ons geval was dat niet zo. De dakrand was maar 4 cm laag. Je ziet in de tekening onder dat je dan de XPS isolatielaag van de dakrand los moet leggen om nog enigszins houvast voor het grind te geven. De grind rand ligt ook nog eens erg schuim want deze verloopt van 20cm naar die 4 van de dakrand.

Omdat de drainagelaag ook nog eens niet tot aan de dakrand kan lopen (deze is erg stug en kan je niet in een knik leggen, zijn er wel erg veel nadelen in ons geval.

Wel is deze versie de goedkoopste want XPS is wat goedkoper dan PIR, en je heft geen nieuwe itumen of epdm te leggen of de dakrand te verhogen.

omgekeerd dak met XPS-isolatie voor groen dak
Optie 1: omgekeerd dak met XPS-isolatie voor groen dak

Warm dak met groendak erop

Dit is qua isolatie de betere optie want de isolatie loopt geheel door tot aan de dakrand.

De Rc waarde van PIR is bij een dikte van 100mm ongeveer 4,3 en dus beter dan die van XPS.

Deze oplossing is ook de mooiste oplossing omdat de grindlaag gewoon recht ligt. Wel moet hiervoor het boeideel verhoogd worden en de waterkerende laag (epdm of bitumen) aangebracht worden.

Al met al een flink duurdere optie.

warm dak met PIR-isolatie voor groen dak
Optie 2: warm dak met PIR-isolatie voor groen dak

Onze keuze: warm dak

We hebben toch gekozen voor de duurdere optie van het warme dak. Onze dakbedekking was toch ook al ouder (25 jaar) en je wil niet het risico lopen dat die gaat lekken onder je groene dak. Dan ben je ver van huis: waar zit het lek precies? Flink graven naar de oorzaak. ook de loodafdichting in de muren waren flink oud en aan vernieuwing toe. Die zouden door de verhogen met 20cm onder het groen dak uitkomen en moesten 3 stenen omhoog.

De voordelen voor ons op een rij

  1. Betere isolatiewaarden met warm dak t.o.v. omgekeerd dak.
  2. Nieuwe bitumen en loodslabben toch nodig.
  3. Meer ruimte voor een iets hogere substraat laag groen dak.
  4. Mooiere en zekerdere grindrand.
  5. En de bonus: Door ophogen van de boeidelen voldoet de uitbouw beter aan de gulden snede, zo bleek toen we klaar waren met het leggen van het dak!

Isolatie wizard

Huis isolatie wizard

Je huis isoleren is een ‘geen spijt’ maatregel. Ontdek wat isolatie voor jouw type huis kost. En wat het oplevert per jaar in geld, rendement, energie en co2 besparing.